KARDEŞ

EDEBİYATLAR

Türk Boylarının Çağdaş Edebiyatları

Başlarken

Değerli dostlar ve okuyucular, 
1982-1999 yılları arasında, Türk dünyası edebiyatlarını Türkiye’de tanıtmak için 45 sayı devam eden Kardaş Edebiyatlar dergisini yayımlamış ve maddî problemler yüzünden kapatmaya mecbur olmuştuk. Şimdi ise bir web sitesiyle yeniden karşınıza çıkmış bulunuyoruz. Amacı aynı olsa da bu site, dergiden çok farklı bir yapıya, düzene ve imkânlara sahip. Adını da Türkiye Türkçesindeki alışılmış imlaya uydurmak için “Kardeş Edebiyatlar” olarak biraz değiştirdik. 
www.kardesedebiyatlar.org
www.kardasedebiyatlar.com
www.kardasedebiyatlar.org
adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.
Kardaş Edebiyatlar dergisinin yayımlanmasından sonraki süreçte şartlar ve imkânlar değişti; Sovyetler Birliği çözüldü, bilgisayar daha da gelişti, internet, dijital tasarı ve yayın imkânları günlük hayatımıza girdi. Türk boylarının edebiyatlarını özel olarak araştırmanın bir ihtiyac hâline geldiği kabul edildi. Nerdeyse bütün Türkiye üniversitelerinde “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri” nin içinde “Türk Lehçeleri ve Edebiyatları” anabilim dalı veya “Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları” adıyla müstakil bölümler açıldı.

Bu arada Türk dünyasından öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen ve ülkemizden de diğer Türk ülkelerine gidip oralarda öğrenim gören gençler, en az bir Türk konuşma ve yazı dilini öğrendi. Birçok kimse de iyi derecede Rusça öğrenme imkânına kavuştu. Bu gençler, birçok dil, tarih, edebiyat araştırmalarını ilk kaynaklarından öğrenmeye, incelemeye başladılar. Böylece Türkoloji araştırma ve incelemelerine yeni ve önemli katkılarda bulunmaya başlayan genç bir kuşak ortaya çıktı.

Türk dünyasıyla alakalı resmî veya özel kuruluşlar tarafından birçok kitap basıldı, dergiler yayımlandı, ilmî, kültürel toplantılar düzenlendi. Böylece Türkiye’nin dışındaki Türk dünyasını, 1980’li yıllardan öncesine göre daha geniş ve daha yakından tanıma imkânı bulduk. Yine de günümüzde, Türk boylarının dil, tarih ve edebiyatlarını, ilmî olarak yeterli ölçüde tanıdığımız ve dolayısıyla üniversite öğretiminde de bunları yeterli seviyede araştırabildiğimiz, öğretebildiğimiz söylenemez; eksikliklerimiz çoktur.

Probleme üniversitelerimizdeki “Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri”nin ihtiyacı açısından baktığımızda, ortaya çıkan sonuç da hiç tatmin edici değil: Üniversitelerimizin hiçbirinde Türk dünyası hakkındaki araştırmalara kaynaklık edecek kapasitede kütüphane veya dokümantasyon merkezi yok. Bazı istisnalar bir tarafa bırakılırsa, gerekli ders kitapları hazırlanamamış, edebiyat ve fikir tarihi açısından lisans ve lisansüstü programlarda mutlaka okutulması, takip edilmesi gereken kitaplar henüz hizmete sunulamamıştır. Buna rağmen bu bölümlerde yirmi yıldan fazla bir zamandan beri öğretim devam edip gidiyor; ama nasıl?!

İşin garip yanı, bir yandan da “Türk Dünyası Araştırmaları” adını taşıyan ondan fazla enstitünün kurulmuş olmasıdır. Bu enstitülerde dünya çapında değer taşıyan ne gibi araştırmalar yapılmış, projeler sonuçlandırılmış, hangi orijinal yüksek lisans ve doktora tezleri yaptırılmıştır? Bu enstitüler, Türk dünyasındaki bilim hayatı, fikrî ve kültürel ilişkiler üzerinde ne gibi etkiler yapmıştır; hangi devlet kurumlarının bilgi ihtiyacını karşılamaktadır? Bu enstitülerde çalışan yüzlerce bilim adamına karşılık kim bu soruları tatmin edici bir şekilde cevaplayabilir? Türk dünyasıyla ilgili sözü edilen eksikliklerin tamamlanabilmesi için yıllar süren “bilinçli” hazırlıkların yapılması kaçınılmazdır. Ümit ederiz, önümüzdeki yıllarda bu eksiklikler giderilir.

Biz bu sitede öncelikli olarak Türk boylarının fikir ve edebiyat hayatını Türkiye Türklerine tanıtmak, genç araştırmacıların ihtiyaç duyacakları bazı kaynakları onların hizmetine sunmak istiyoruz.

Sitemizdeki materyal şu başlıklar altında toplanmıştır:

 • Kardaş Edebiyatlar Dergisi Arşivi: Bu bölümde Kardaş Edebiyatlar dergisinin tamamı (1- 45. sayılar) pdf formatında, derginin tam bir fihristi ve yazarlar diziniyle birlikte Kardaş Edebiyatlar dergisi hakkında yayımlanmış bazı eser ve yazılar da arşivde yer alacaktır. Kardaş Edebiyatlar dergisinin kurucuları ve dergiye emeği geçenlerin biyografi de bu bölümde bulunmaktadır.
 • Türk Boylarının Çağdaş Edebiyatları: Bu bölümde belli başlı Türk boylarının modern edebiyatları, yazı dilleri, kültürel hayatları ve tarihleri hakkında bilgiler, edebî metin örnekleri, makaleler, tanıtma ve tenkit yazıları yer alacaktır.
 • Kütüphane:

  - Kaynak kitaplar, makaleler: 19. yüzyıl sonlarıyla 20. yüzyıl başları Türk dünyasındaki fikrî, kültürel ve hatta siyasî ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir. Bu döneme ışık tutan bazı materyaller, imkân ölçüsünde orijinal metinleriyle okuyucuların hizmetine sunulacaktır.

  - Hizmete sunulan eserler: Bu bölüm Türk boylarının kültürel hayatları hakkında elimizde olan ansiklopedi, kitap ve süreli yayınların bir listesinden ibaret olacaktır. Okuyucularımız bu listeden arzu ettikleri materyalin dijital kopyasını (pdf formatında) -telif haklarının durumuna bağlı olarak- hizmet bedeli karşılığında edinebileceklerdir.

  - Satışa sunulan kitaplar: Bu listede yer alan eserlerden herhangi birisini temin etmek isteyen okuyucu, posta parası da kendine ait olmak üzere adresimize e-mail ile başvurarak isteğini bildirebilir.

  Elimizdeki kitaplar, ihtiyaç fazlası ve tek nüshadır. Okuyucularımızın bu durumu göz önünde tutarak erken talepte bulunmaları tavsiye edilir.

 • Özel dosyalar: Bu bölümde Türk dünyasına önder olan, fikrî ve edebî eserleriyle hizmetlerde bulunan şahsiyetler hakkında özel olarak düzenlediğimiz materyallere yer verilecektir.
 • Faydalı Linkler: Türk dünyasının fikrî ve edebî hayatına yer veren internet kaynaklarının adresleri, liste hâlinde sunulacaktır.
 • Haberler-Duyurular: Türk boylarının fikir ve edebiyat hayatındaki yeni gelişmeler (ilmî araştırmalar, basılan kitaplar vs) imkânlarımız ölçüsünde takip edilecek ve okuyuculara duyurulacaktır.
 • İletişim: 
  Kardeş Edebiyatlar
  P. K. 15
  Ege Üniversitesi Postahanesi
  35100 Bornova – İZMİR 
  E-mail: kardasedebiyatlar@gmail.com

Not: Okuyucular da sitemizde yayımlanmak üzere bize materyal gönderebilirler. Bunları yayımlamak veya yayımlamamak site yöneticisinin karar ve tercihine bağlıdır. Okuyucularımızın sitemiz hakkında teklif ve tenkitlerini bize yazmalarından memnun oluruz.